Our Blog

Meer over duurzame bouwprojecten

Duurzaam bouwen: een must Anno 2016 is duurzaam bouwen een must. Bestaande woningen worden eerder gerenoveerd en er wordt innovatiever met de bouwsector omgesprongen. Innovatie en renovatie worden dan ook niet langer als bedreiging gezien, maar als kans. Zeker als … Continue reading