Meer over duurzame bouwprojecten

Duurzaam bouwen: een must

Anno 2016 is duurzaam bouwen een must. Bestaande woningen worden eerder gerenoveerd en er wordt innovatiever met de bouwsector omgesprongen. Innovatie en renovatie worden dan ook niet langer als bedreiging gezien, maar als kans. Zeker als in de toekomst aan de groeiende huisvestingsvraag moet worden voldaan, is het belangrijk dat er duurzaam en innovatief gebouwd wordt. Lees meer over duurzaam bouwen in dit blog!

Eerst zien. En dan geloven!

Met de huidige wetgeving rondom de belasting van het milieu is het belangrijk dat het accent in de bouwsector verschoven wordt van nieuwbouw naar renovatie. Op deze manier draagt men bij aan de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving, kiest men voor een financieel aantrekkelijke manier van bouwen en de milieubelasting wordt er flink mee gereduceerd. Echter staan veel mensen nog kritisch tegenover het nemen van milieubesparende maatregelen. Aanpassingen in de woning, zoals zonnepanelen en een milieuvriendelijke warmteboiler zijn vaak een dure investering. En in hoeverre zijn deze investeringen wel terug te verdienen? Wij Nederlanders hebben nog steeds een ‘eerst zien, dan geloven’- mentaliteit en staan niet te springen om genoegen te nemen met een hogere huurprijs. Echter, in de reeds gerealiseerde bouwprojecten zijn de resultaten echter enorm positief te noemen. Er werd meer wooncomfort gerealiseerd en op den duur zijn de woonlasten ook flink omlaag gegaan.

Redenen om te verduurzamen

Om een beeld te schetsen van waarom duurzame bouwprojecten interessant zijn, zetten we dat hieronder een voor u op een rijtje:

  • Lagere energiekosten: u verbruikt minder energie, dit merkt u in de portemonnee
  • U heeft recht op subsidies en premies
  • De waarde van uw woning stijgt
  • Een gezondere woning door betere isolatie en ventilatie
  • U bewijst het milieu een grote dienst. Uiteraard niet geheel onbelangrijk!

Daarnaast is het een optie om bij bouwprojecten over te gaan op duurzame bouwmaterialen. Weinig chemische stoffen met een lage milieu-impact en het hergebruiken van materiaal is een goed alternatief om over te gaan op een milieuvriendelijk en duurzaam gebouwenpark in Nederland.

Meer informatie over duurzaam bouwen

Met de vraag naar renovatie en duurzaam bouwen, is het aantal innovatieve bouwbedrijven ook gegroeid. Stoffelen & van Weert Bouwbedrijven kan u meer vertellen over dit soort duurzame bouwprojecten.